пʼятницю, 11 березня 2016 р.

4 опр(ТОИ) Сортировка

сортировка данных на листе ExcelСортировка данных позволяет просматривать данные так, как вам удобно, и быстро находить нужные значения. Можно отсортировать диапазон или таблицу данных по одному или нескольким столбцам данных; например, можно отсортировать список сотрудников сначала по отделам, а потом по фамилиям.

4 опр(ТОИ) Excel. Проверка данных

Excel. Проверка данных

Excel позволяет задать определенные правила, по которым будет определяться, какие данные могут содержаться в ячейке. Например, необходимо, чтобы число, содержащееся в ячейке, принадлежало диапазону от 1 до 12. В случае если пользователь введет неправильное значение, программа выведет соответствующее сообщение (рис. 1).
Рис. 1. Вывод сообщения о неправильном вводе данных

четвер, 10 березня 2016 р.

4 опр (ОАТП) Виведення даних

Виведення даних

Для виведення результатів роботи та іншої інформації в мові Pascal використовують оператор write (писати), що має вигляд:
write(список елементів виводу);

Елементами виводу можуть бути вирази, змінні, константи та рядки символів. При виведенні інформації дозволяється використовувати всі чотири стандартних типи даних. Значення арифметичних виразів виводяться в десятковій системі числення, при цьому значення дійсних чисел подається у формі з плаваючою комою. Для булевих виразів виводиться слово False або True. Значення будь-яких виразів обчислюється перед виведенням. Наприклад:

4 опр(ОАТП) Введення даних

Введення даних

Для введення вихідних даних в мові Pascal використовується оператор read (читати), що має вигляд:
Read(список змінних);
в якому список змінних складається з скінченого числа змінних, що розділені комами. При цьому змінні в спискові можуть бути різних типів. Наприклад:
Var A: integer;
B: real;
Alfa: char;
. . .
read(A,B,Alfa);
Відмітимо, що оператор read, а також readln, write та writeln (див. нижче) не є операторами в звичайному розумінні, а звернення до стандартних процедур введення/виведення.